CUR-publicatie 248

Dé norm

De CUR-publicatie 248 – zoals het document officieel heet – is een protocol rondom het uitvoeren van onderzoek naar en de beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats. Dat laatste is belangrijk: het gaat specifiek om galerijflats en balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan achterliggende betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. De CUR 248 is in 2012 opgesteld en in 2014 herzien. Complexen kunnen met behulp van deze richtlijn op een uniforme werkwijze beoordeeld en gekeurd worden. NVT Onderhoudsgroep levert u de specialisten die alle kennis bezitten om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen.

Constructieve veiligheid

risico's

NVT Onderhoudsgroep heeft samen met haar deskundige partners, inmiddels honderden complexen onderzocht en is daarom zeer ervaren op dit vakgebied. In ongeveer 25% van de gevallen werd niet voldaan aan de gestelde eisen. De benodigde vervolgonderzoeken zijn gestart en tijdelijke maatregelen zijn genomen, om zo toch de veiligheid voor bewoners of gebruikers te kunnen blijven garanderen. De CUR-publicatie 248 bevat een aantal technische aspecten, die de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats bedreigen:

 1. een lagere ligging van de bovenwapening in de vloeren dan volgens het ontwerp
 2. een hogere (permanente) belasting op de vloerplaten dan volgens het ontwerp
 3. het ontstaan van scheuren in de kritische doorsnede van de vloeren, waardoor chloriden relatief eenvoudig kunnen indringen, met putcorrosie van de wapening als gevolg

Onderzoeken

maatregelen nemen

NVT Onderhoudsgroep helpt u om de risico’s te bekijken en te inventariseren. Onze deskundigen geven advies over de status van het complex. Een aantal vaste onderdelen van het onderzoek van de constructie zijn deze:

 1. Verkennend onderzoek vloeren en belastingen
 2. Onderzoek naar de wapening
 3. Constructieve beoordeling
 4. (Aanvullend) destructief onderzoek
 5. Aanvullende constructieve beoordeling

Voor het onderzoek rondom de (permanente) belasting hebben onze vakmensen ook de benodigde kennis van de belangrijke normen NEN 8700 en NEN-EN 1991-1-1. De conclusie van het gehele onderzoek is logischerwijs of de constructie wél of niet voldoet aan de eisen voor bestaande bouw.

Communicatie

veiligheid

Bij een complex dat niet voldoet aan de richtlijnen wordt er een stempelplan opgesteld. Dit is een schematische weergave van de ondersteuningsconstructie(s). Niet alleen het stempelplan, maar ook het stempelen zelf wordt door NVT Onderhoudsgroep verzorgd. Samen wordt gezorgd voor een definitieve oplossing. Specifieke maatregelen om de constructie te verbeteren kunnen bestaan uit:

 1. Constructieve maatregelen
 2. Lastbeperking(en)
 3. Buiten gebruik stellen (in het uiterste geval)

Het aanbrengen van een (extra) draagweg, dwarskrachtkoppelingen, het verlagen van de lijnlast, vlaklast of puntlast of het wegnemen van corrosie, zijn het type maatregelen waar u dan aan kunt denken.

Onze vakkundige specialisten weten als geen ander om te gaan met de verontruste gevoelens van bewoners vóór, tijdens en na een onderzoek van complexen. Uitgebreide en duidelijke communicatie staat daarom hoog op onze prioriteitenlijst.

Van verkennend onderzoek tot het uitvoeren van definitieve maatregelen: u kunt rekenen op NVT Onderhoudsgroep.

Een greep uit onze

Portfolio