Duurzaam

Comfortabel

NVT Onderhoudsgroep is de initiatiefnemer van het consortium Duurzaam & Comfortabel. Duurzame ontwikkelingen en comfortabel onderhouden gaan in onze ogen hand in hand. Het één sluit het ander niet uit. Dat is de filosofie van het consortium Duurzaam & Comfortabel. Het basisconcept van dit consortium is vrij eenvoudig en op meerdere type woningen toepasbaar. Ideaal voor bewoners die zelf al energetische maatregelen genomen hebben.

NVT Onderhoudsgroep adviseert u graag over:

1. Bewustwording en begeleiding
2. Gebruik van duurzame energie en producten
3. Verstandig gebruik fossiele brandstoffen

Ketensamenwerking

NVT Onderhoudsgroep

Om duurzaam en comfort te combineren, werkt NVT Onderhoudsgroep nauw met de klant samen. We hebben hiervoor vier pijlers vastgesteld, die belangrijk zijn voor het maken van een plan om (ingrijpende) energetische maatregelen te realiseren. De vier pijlers zijn:

  1. De klant
  2. Bouwkundige aspecten
  3. Installatietechnische afhankelijkheden
  4. De technisch accountant

De klant staat op nummer één bij NVT Onderhoudsgroep. Elk kerngebied heeft tevens zijn eigen doelstellingen, specialiteiten en kernwaarden. NVT Onderhoudsgroep kan bijvoorbeeld met u meedenken over het toepassen van een zonneboiler, een luchtwarmtepomp, een warmte terugwin systeem (een wtw unit), isolerende beglazing of het toepassen van zonne-energie. Het uiteindelijke resultaat is een definitief ontwerp, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. NVT Onderhoudsgroep werkt op die manier samen aan waardecreatie. Ketensamenwerking staat hierbij centraal.

Transparante

Maatregelen

Transparantie is bij deze samenwerkingsvorm zeer belangrijk om het eindresultaat succesvol te laten zijn. Weten wat er speelt in elkaars werkveld en elkaars belangen kennen, zijn essentiële aspecten die zorgen voor het slagen van een traject rondom duurzaam en comfortabel wonen. Het definitieve ontwerp kan samen met u worden vormgegeven.

Duurzaam & Comfortabel onderhouden en wonen staat voor:
1. Energiebesparend en comfortverhogend
2. Geen grote ingrepen of investeringen
3. Opplussen maar ook afplussen waar nodig
4. Bekijken vanuit bewonersoogpunt
5. Gebruik van nanotechnologie
6. Ontwikkelen van energieopslag
7. CV ketel op waterstofcellen of inductietechnologie
8. Maatregelen binnen het gestelde budget

Zelfs het veranderen van het uiterlijk van het complex of bijvoorbeeld een gevelrenovatie, behoort tot de mogelijkheden bij Duurzaam & Comfortabel. NVT Onderhoudsgroep denkt hierover graag met u mee.

Een greep uit onze

Portfolio