Gevelrenovatie

NVT Onderhoudsgroep

Een gevel is de buitenmuur (schil) van een pand. Een gevel bepaalt dus voor een belangrijk gedeelte het uiterlijk en aanzien van een complex. Net als vloeren en daken, zijn gevels elementaire bouwdelen van een bouwwerk. Als het uiterlijk van een gevel negatief verandert, heeft dit uiteindelijk ook een slechte invloed op het wooncomfort van uw bewoners. Gevelonderhoud is daarom erg belangrijk, om onder andere te voorkomen dat gevelrenovatie nodig is of een gevel volledig moet worden vervangen.

NVT Onderhoudsgroep heeft ruime ervaring in gevelinspecties, gevelonderhoud en gevelrenovatie.

Als een gevel vervuild is, kan dit de duurzaamheid van een gevel aantasten. Dit kan op de lange termijn uitmonden in een erg dure oplossing: het plaatsen van een nieuwe gevel. Vervuiling kan namelijk zorgen voor kleine scheurtjes in het voegwerk of aantasting van kozijnen. Begroeiing als algen, mossen en korstmossen krijgen daardoor de kans om zich te hechten aan de gevel. Resultaat: aangetast voegwerk en een aangetaste gevel. Hierdoor neemt een gevel meer vocht op, waardoor er schade ontstaat zoals doorslaan van vocht, schimmeloverlast en vorstschade.

U kunt gevelschade in een vroeg stadium voorkomen, door de gevel te impregneren (hydrofoberen). De gevel zal dan geen water meer opnemen, waardoor vervuiling minder kans krijgt. Bijkomend duurzaam voordeel is dat de gevel tevens een grotere isolerende werking zal hebben.

Duurzaam

En milieuvriendelijk

Duurzaamheid staat hoog op de prioriteitenlijst van NVT Onderhoudsgroep. Het belangrijk om de voegen regelmatig (modern en milieuvriendelijk) schoon te maken. NVT Onderhoudsgroep heeft brede ervaring in gevelreiniging. We doen dit met de modernste apparatuur. Denk hierbij aan hogedruk reiniging, kokend heet waterstralen of aan straalmethodes waarbij water en speciaal straalmiddel tegelijk worden gebruikt. Ook specialistische methodes als ijsstralen, zandstralen of mechanisch stralen kunnen worden ingezet. Onze apparatuur kan zeer nauwkeurig worden afgesteld. Onze deskundigen houden hierbij altijd rekening met de (weers)omstandigheden en uiteraard het beperken van de overlast voor uw bewoners.

Gevelinspectie

En onderhoud

Het kan voorkomen dat ernstige scheurvorming is ontstaan in de gevel. Uw gevel zal dan door onze specialisten of adviseurs, zowel van binnen als van buiten aan een grondige inspectie worden onderworpen. Als het nodig is, zullen onze deskundigen tevens met camera’s een kijkje in de spouw nemen. Mogelijke oorzaken van schade aan de gevel zijn:

 1. Verzakking van de fundering
 2. Niet of onvoldoende aanwezige dilatatievoegen
 3. Doorhangen van dorpels of lateien
 4. Vochtinwerking of
 5. Andere bouwkundige oorzaken

NVT Onderhoudsgroep neemt allereerst deze oorzaak (oorzaken) van de schade weg, voordat we het voegwerk stofarm uithakken, uitslijpen en vervangen. Als we uiteindelijk samen besluiten om uw gevel opnieuw te voegen, dan helpen we u met het bepalen van de juiste kleur en het type voeg. Resultaat: uw voegen zijn weer in topconditie.

Als uw gevel ondanks periodieke reiniging, impregneren, gevelonderhoud en inspecties toch ernstige gebreken vertoont, dan is een complete renovatie de enige juiste oplossing. NVT Onderhoudsgroep helpt u dan met:

 1. Het verwijderen, uitslijpen of uithakken van oude voegen
 2. Het reinigen van de gevel
 3. Het aanbrengen van nieuw voegwerk (methodes als platvol door gestreken, schaduwvoegwerk en snij- en knipvoegen)
 4. Het vervangen van gevelstenen
 5. Het preventief impregneren van de gevel
 6. De oplevering van de gevel

NVT Onderhoudsgroep: uw partner voor gevelonderhoud, gevelinspectie en gevelrenovatie.

Een greep uit onze

Portfolio