Van Tour Utrecht is de afgelopen maanden druk bezig geweest om de warme opnames uit te voeren aan “Klein Wijkje”.

Na presentatie en prijsvorming is Van Tour door opdrachtgever Mitros uitgekozen om de plannen voor dit complex verder uit te werken. Het complete interieur en exterieur is in kaart gebracht in conditiemetingen en gebreken en na het plan van aanpak beginnen we binnenkort met de uitvoering.

In de uitvoering zal er extra aandacht worden besteed aan de vluchtroutes via de bergingsdaken. En wat gaan we straks doen?

Exterieur: Nieuwe gevelkozijnen/ramen/deuren, asbestsanering, vervangen kilgoten, reinigen en schikken dakpannen, voegwerk/raamdorpel/schoorsteen herstel/vervangen, houtsanering, elektra voorziening in bergingen, aanbrengen toegangspoorten, vervangen dakramen, HWA, gevel/dakisolatie etc.

Interieur: Herstel en plaatselijk vervangen van keukens/badkamers, ventilatie voorzieningen, rookmelders, nieuwe groepenkasten, HAR kasten, vervangen ondeugdelijk elektra, aarding, keuren installaties, opwiggen vloeren, herstel trappen, branddoorslag, vloerisolatie etc.

Al met al een hele uitdaging in de toch al niet grote woningen….u hoort (en ziet) nog van ons.