Om de kennis binnen de vestigingen en de opgedane ervaringen onderling te delen worden er binnen de NVT Onderhoudsgroep regelmatig technische vergaderingen gehouden.

Donderdag 9 juni was er een centrale bijeenkomst van het technisch kaderpersoneel. De onderwerpen welke hierbij centaal stonden waren Energetisch renoveren en verankering van gevels met Renovatie spouwankers. Door de lezing en het uitwisselen van ervaringen zijn we landsbreed nog beter in staat om onze opdrachtgevers te ontzorgen.