De vloerspecialisten bezig met de toplaag.

Eind 2010 werd het net geopende pand gedeeltelijk door brand verwoest.Ook de monolith afgewerkte betonvloeren werden ter plaatse van de brandhaard sterk aangetast.

In samenwerking met Steenbergen Projectmanagement Elburg en eigenaar Johan Dickhof , heeft NBK Oost een vloersysteem samengesteld, die aan alle specifieke eisen van de klant moest voldoen.

Vooraf zijn een aantal monsterplaten gemaakt, waar kleur en de mate van stroefheid en esthetisch uiterlijk zijn bepaald.

Een verdere eis was dat de uitvoering gefaseerd met zo weinig mogelijk overlast voor de overige disciplines plaats moest vinden.

De betonvloeren zijn stofvrij gestraald, de sterk aangetaste gedeeltes zijn vooraf geëgaliseerd en verder afgewerkt met een schraaplaag en twee afwerklagen, waarbij de laatste laag met een speciaal antislipmiddel is ingespoten

Door de goede samenwerking en overleg is een mooi eindresultaat verkregen.