Van Tour Eindhoven heeft in opdracht van Woonbedrijf een mega picknickbank geschilderd. Na gereedkomen van diverse onderhoudswerkzaamheden aan een door Van Tour uitgevoerd woningcomplex, is deze unieke bank door Woonbedrijf als kunstobject en ontmoetingsplaats voor de bewoners geplaatst in een plantsoen dat onderdeel uitmaakt van het gehele complex. Om de kunst van het samenleven te symboliseren is de bank, een ontwerp van Studio Maatwerk, met  zijn omvang en kleurstelling nadrukkelijk en prominent aanwezig op een goede zicht locatie langs de rondweg/binnenring van Eindhoven.