NBK Zuid heeft in de gemeente Venray ca. 4000 m² galerijvloeren behandeld met Sika Balcony Fast Cure I. Dit is een snel uithardend systeem, waarbij de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt wordt. Bij toepassing van een traditioneel systeem heeft men minstens 3 dagen enige overlast, bij toepassing van Fast Cure I wordt dit beperkt tot slechts 1 dag. Deze werkwijze past goed in het beleid van de opdrachtgever, waar door klantgericht te werken met een minimale overlast toch een optimaal eindresultaat behaald wordt. En dit alles tot groot genoegen van de bewoners. Met name voor senioren die gebruik maken van een wandelstok of rollator is het een hele verbetering om niet gedurende 3 dagen via een tijdelijke loopvoorziening hun woning te moeten bereiken.