Het nieuwe pand is gereed!

Nu de reclame op de gevel staat is het helemaal af, ons mooie pand van NBK Isolatietechniek aan de tweelingenlaan te Apeldoorn.