Voor de Sité woondiensten heeft NBK het bestaande opplussysteem vervangen voor een nieuw oplussysteem van fabricaat Triflex.

Door diverse fouten in detailleringen was er lekkage opgetreden in de bestaande ophoging en was het systeem “lek”geworden. Er reste NBK dan ook niets anders dan het adviseren van een compleet nieuw opplussysteem.

Om de bewonersoverlast tot een minimum te beperken is besloten om de 500 m2 ophoging te vervangen voor een snellere variant van Triflex, met bijkomend voordeel dat deze een volledige scheuroverbrugging heeft.

Tevens heeft NBK de gehele flat een facelift gegeven, waardoor het één en ander er nu weer strak bij staat.