Na het volgen van diverse cursussen door kader en uitvoerende medewerkers heeft Van Tour door het uitvoeren van een PKVW project aangetoond dat alle facetten, van inspectie tot uitvoering en nazorg worden beheerst. Na succesvolle keuring van de werkzaamheden door het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid is donderdag 24 november 2011 het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen® toegekend aan Van Tour.