Uit naam van NVT is NBK West gereed met de werkzaamheden aan de Annalaan te Leidschendam.

Vanwege foutieve aannames in het bestek bleek de exterieurrenovatie een onbegonnen werk, toch is het NBK West gelukt om binnen het taakstellende budget en volledig gewijzigde uitvoering de werkzaamheden uit te voeren.

Probleem hierbij was dat de bestaande constructie erg te lijden had onder het gewicht van de met expoy vast gegoten betonnen borstwering. Tevens bleek dat er plaatselijk bij het stellen van de borstwering asbest was toegepast.

NBK heeft de complete borstwerking verwijderd, de constructie plaatselijk versterkt, een nieuw randdetail bedacht, de vloeren hersteld en voorzien van waterdichte laag en een opplus-systeem. Tot slot zijn nieuw hekwerken aangebracht met een dusdanige detaillering dat de doorgebogen galerijplaten aan het zicht worden onttrokken.

Door de omvang van de zeer lange flat heeft het werk bijna een jaar in beslag genomen, maar het resulataat mag er zijn!