Voor Vestia heeft Van Tour Den Haag het complex Groothertoginneduin te Den Haag op advies van onze experts grondig aangepakt.

Los van al het schilderwerk, zijn de hekwerken vervangen en zijn alle geveldetails gewijzigd.

Zowel het binnen- als buitenspouwbad moesten hiervoor gedeeldelijk opnieuw worden opgemetseld en voorzien van dilataties, los van al het gevelvoegwerk.

Tevens is het complex voorzien van nieuwe dakbedekking.