Uit naam van VvE Residence Rembrandt te Noordwijk heeft NOVEM Beheer het technisch beheer aan Van Reisen Bouwmanagement & Beheer ondergebracht.

Het wooncomplex dateert uit 1976 en is uit beton opgetrokken met geprefabriceerde vloerelementen op betonnen consoles en uitkragende gedeeltes. Zeer herkenbaar in een carré vorm met binnenin de parkeergelegen­heid en aan de buitenzijde grote balkons en dakterrassen.

NBK West heeft al eerder werkzaamheden aan de vloeren op haar naam mogen zetten. In 2003 zijn de vloervelden reeds op afschot ge­bracht en afgewerkt met een Wapex 647 EWT systeem, waarbij de dilataties met een brug­voeg zijn bewerkt. Het uitkragende gedeelte is beschermd met een scheuroverbruggend Wapex 363 SFV systeem.

Toentertijd waren dat kwalitatieve hoogstaan­de producten en naar blijkt niet zonder reden, daar anno 2013 deze een prima basis vormt om te overlagen.

Het bouwwerk ligt aan de Noordzee onder in­vloed van zon, zee en zand op de lichtgekleur­de vloerafwerking en heeft het daardoor zwaar te verduren onder die invloedsfactoren. Door Sikkens Bouwverven is destijds de kwaliteit vastgesteld van de afwerksystemen aan zowel boven-/, voor-/ als onderzijde van de beton­nen vloerelementen. Mede als gevolg van een uitgestelde cyclus in het waterdicht afwerken van de bovenzijde heeft intercoat onthechting aan plafondzijde kunnen ontstaan. Het advies luidde simpelweg: allereerst de bovenzijde waterdicht afwerken en na minimaal een jaar­getijde de onderzijde behandelen.

AKZO Nobel stond in deze bovendien garant middels een 3-hoeksgarantie gekoppeld aan periodieke werkbesprekingen, teneinde een optimale zekerheid te garanderen voor de VvE. Om een waterdichte vloerafwerking te kunnen garanderen voor vele jaren is gekozen voor Sikkens Crafco producten gekozen. Het Crafco QF PUR NC systeem is een oplosmiddelvrije, sneldrogende, twee-componenten vloer­coating systeem op basis van polyurethaan. Hierdoor wordt besmetting en insluiten van zand en zouten tot een minimum beperkt. Voor de uitkragende gedeeltes is gekozen voor Crafco Flex Top, waarbij de dilataties naadloos zijn opgenomen in de vloerafwerking.