Tijdens een werkbezoek in Overijssel heeft minister Stef Blok voor Wonen het eerste exemplaar van de brochure Wij‐isoleren ontvangen. Deze brochure en een bijbehorende website geven consumenten en pandeigenaren informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk?

Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig goed geïsoleerd opgeleverd, en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit – twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar – kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens in 2050 tot de helft geslonken zijn (Planbureau voor de Leefomgeving). Maar bij de woningvoorraad in particuliere handen kan nog flinke winst geboekt worden. Bedrijven en organisaties in de isolatiebranche hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden het initiatief Wij‐isoleren. Met een folder en een website (www.wij‐isoleren.nl) willen ze handreikingen doen aan consumenten/woningbezitters en/of eigenaren/gebruikers van onroerend goed.
Bij de overhandiging toonde minister Blok zich ingenomen met de marktsamenwerking. “Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die isolatie van woningen hen biedt. Wij werken daar als overheid ook aan mee door onder meer goedkope Energiebespaarlening mogelijk te maken. Dit goede initiatief draagt bij aan onze ambitie uit het Energieakkoord. Het is een goede zaak dat de markt nu samen eensluidende objectieve informatie aan consumenten aanbiedt over na‐isolatie en veilig gebruik daarvan. ” aldus de minister. Zowel de folder als de website spitsen zich toe op de meest aangebrachte isolatie: tussen muren, onder vloeren, tegen daken en in raamkozijnen. Tevens concentreren ze zich op de meest gebruikte materialen: schuimen, wollen, folies en dubbel glas.

Acht partijen
Wij‐isoleren.nl is een initiatief van: Mineral Wool Association (www.mineralewol.net), NVPU (www.nvpu.nl), IKOB‐BKB (www.ikobbkb.nl), BouwGarant (www.bouwgarant.nl), VENIN (www.venin.nl), AF erkende bedrijven (www.af‐erkend.nl), Stichting Garantiefonds Gevelsystemen (www.garantiefondsgi.nl) en Afbouwkeur (www.afbouwkeur.nl).
De participanten willen bevorderen dat er geïsoleerd wordt en daarmee een stuk van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geven. Dat (na‐)isoleren voordeel oplevert weet zo onderhand iedereen wel: goed voor het milieu, goed voor de portemonnee (minder stookkosten en eventueel hogere opbrengst bij verkoop door een beter energielabel) en een behaaglijker binnenklimaat.

Wilt u meer weten over Wij‐isoleren.nl, de folder ontvangen of andere informatie inwinnen, kijk dan op www.wij‐isoleren.nl of vul het contact formulier op onze website in.