Het project Stapelen in Boxtel is een voormalig klooster ( bouwjaar ca. 1900), en nu omgebouwd naar appartementen.

De gebruiksruimtes in de kelder vertoonden echter veel optrekkend vocht met alle gevolgen van dien, dus werd NBK gevraagd door woningstichting St. Joseph om hiervoor een oplossing te bedenken.

NBK heeft na inspectie samen met leverancier Remmers een uitgebreid advies geschreven, hoe de sanering het beste kon worden aangepakt. Want de vochtproblemen waren al jaren aanwezig.

Uiteindelijk zijn alle stuclagen verwijderd en zijn de binnenmuren boven de vloervelden geïnjecteerd en de buitenmuren op maaiveldhoogte om optrekkend vocht te stoppen. Vervolgens is een compleet afdichtingssysteem aangebracht en zijn de stuclagen middels speciale saneermortel in eren hersteld.

Wederom een mooi stukje specialistisch vakwerk.