Op donderdag 19 februari j.l. was het 12,5 jaar geleden dat Reinout Licht als jongste bediende ons team in Apeldoorn kwam versterken.

Uiteindelijk is Reinout binnen de NVT Onderhoudsgroep doorgegroeid naar zijn huidige functie als Proces- en kwaliteitsmanager.

Algemeen directeur Ipe van der Deen, was samen met het MT aanwezig om Reinout op de vestiging in Utrecht te onthalen met gebak en natuurlijk een oorkonde en bronzen legpenning met speldje.

Reinout, nogmaals namens het hele team van Harte!