NVT Onderhoudsgroep BV is middels een strenge selectie partner geworden van de stichting [H]eerlijk Wonen.

In het programma van de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU) met als doelstelling realisatie van 50.000 Nul op de Meter woningen in 2020, is [H]eerlijk Wonen lid van het kernteam.

De regio “groot” Utrecht behoort tot de koplopers in Nederland en willen hier dan ook graag met u een succes van maken.

De Stroomversnelling Koopwoningen is een unieke samenwerking waardoor gemeenten zich committeren om op grote schaal, snel en efficiënt, zorg te dragen voor realisatie van ‘Nul op de Meter’-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980. In de afgelopen maanden tekenden in de provincie Utrecht vele gemeenten deze deal.

De volgende stap is de vertaalslag maken naar de realisatie van de gemaakte afspraken. De Stichting [H]eerlijk Wonen – aangesteld als uitvoerend orgaan vanuit de gemeente Utrecht – heeft daarvoor de expertise en ervaring in huis.

NVT Onderhoudsgroep is één van de door [H]eerlijk Wonen geselecteerde bedrijven die de bewoner kunnen ondersteunen met onafhankelijk bouwkundig en financieel advies.

Zo krijgt iedere geïnteresseerde bewoner een passende oplossing om ineens, of in overzichtelijke stappen, een NoM upgrade te kunnen uitvoeren.

[H]eerlijk Wonen heeft het uitvoeringstraject zorgvuldig voorbereid met 4 geselecteerde bedrijven die de upgrade van de woningen daadwerkelijk kunnen uitvoeren conform de afspraken zoals deze door de overheid in de  Stroomversnelling Koopwoningen zijn vastgelegd.

www.duurzaamencomfortabelbouwen.nl

logo heerlijk wonen                        

www.h-eerlijkwonen.nl