Mitros te Utrecht heeft NVT Onderhoudsgroep de opdracht verstrekt om te onderzoeken in hoeverre de trappenhuizen aan de Trumalaan, Adenauerstraat en Rooseveltlaan konden worden ge-upgrade zodat ze weer een fris en verzorgd uiterlijk kregen en de gebreken waren verholpen.

Na het onderzoek en plan van aanpak is Van Tour Utrecht gestart met de werkzaamheden namens NVT. Vooral de bewoners communicatie lag hier onder een vergrootglas. Begin 2015 is Van Tour gestart met de werkzaamheden bestaande uit onder anderen:

  • Repareren en schilderen van de wanden en plafonds in de trappenhuizen.
  • De (tijdelijke muurschilderingen in de portieken zijn veelal beklad met graffiti of beschadigd, daarom is er gekozen om deze geheel opnieuw in een kleur te schilderen.
  • Asbest sanering.
  • Schilderen van de stalen gevelkozijnen met ramen in de trappenhuizen.
  • Herstel van de ondergrond en het aanbrengen van vloercoating met antislip op de vloeren in de bergingsgangen.
  • Gedeeltelijk vervangen/herstellen van de riolering in de plafonds van de entreeportieken op de begane grond.
  • Re-conditioneren van de portieken.

Voor bovengenoemde werkzaamheden hoeven de bewoners niet thuis te zijn, maar uiteraard moeten de bewoners van zoveel mogelijk informatie worden voorzien, zodat snel op onverwachte situaties kan worden ingesprongen. Door duidelijke bewoners informatie zijn de bewoners ook geïnformeerd over het aanspreekpunt binnen onze organisatie en hoeft Mitros niet worden lastig gevallen.

Halverwege maart 2015 zullen de  werkzaamheden worden afgerond.