Binnen het KCDO (kenniscentrum duurzaam onderhoud) draagt NVT Onderhoudsgroep haar steentje bij over het onderwerp houtsanering en duurzaamheid.

De samenwerking met het Innovatielab van de Hogeschool van Amsterdam is in gang gezet, waarbij zeven jonge studenten ruim een half jaar aan de slag gaan met de materie. NVT Onderhoudsgroep draagt bij met een degelijk stuk praktijkoverdracht vanaf de werkvloer. Hoe houtreparatie en schilderwerk in de professionele praktijk wordt uitgevoerd is door de voorman van Van Tour Den Haag – onderdeel van NVT Onderhoudsgroep – haarfijn uitgelegd, waardoor de studenten voor hun onderzoeksproject een goed beeld hebben gekregen van de werkzaamheden en krijgen daardoor een steeds beter beeld waarmee ze in hun onderzoek rekening moeten kunnen houden. Voor verdere info: www.kcdo.nl en www.duurzaamwoningonderhoud.nl