Onze kathodische beschermingsspecialisten zijn voor Allee Wonen te Roosendaal begonnen met het volgende KB project nadat we in 2014 de eerste projecten in Roosendaal succesvol hebben afgerond.

Het betreft hier plaatselijk ernstige schade aan betonnen delen van de flat en dan met name aan de consoles. Adviesbureau Consol heeft hier in samenspraak met NBK Zuid een uitgebreide rapportage voor aangeleverd waarbij de dragende consoles natuurlijk van wezenlijk belang zijn.

Door de rapportage werd duidelijk wat de kritische consoles waren en welke reparatie methode hier het meest geëigend zou zijn. Uiteindelijk is gekozen voor plaatselijk herstel van de schade, wat ook incidenteel leidt tot het vervangen van grote delen van de consoles. Vervolgens wordt een KB-systeem toegepast met inbooranodes, welke van opgelegde spanning worden voorzien.

Vanzelfsprekend gaan hier de nodige werkzaamheden aan vooraf, zoals het deels verwijderen van de galerijophoging, dilatatievoegen etc. om de consoles middels stempels te kunnen ontlasten.

Al met al een mooi klus voor onze specialisten. Wilt u ter plaatse kijken, of verwacht u een vergelijkbaar probleem op uw complexen? Onze mensen van NBK of NVT Engineering staan u graag te woord.