In opdracht van Vidomes voert Van Tour planmatig onderhoud uit aan de Willem van Cleef flat in Zoetermeer.

Bij de opname van het de buitenzijde van de flat was gebleken dat het schilderwerk van de galerij/balkon hekken in zodanige slechte kwaliteit verkeerde dat wij het advies gegeven hebben om van de bovenste 7 verdiepingen de eerder aangebrachte verflagen volledig te verwijderen.

Helaas zien we dergelijke zaken nu veel vaker voorbij komen, mede als gevolg van de prijsdruk van de afgelopen jaren, is de kwaliteit van het uitgevoerde werk vaak onder de maat.

Hier zijn door middel van slijpen/ schuren alle oude verflagen verwijderd, om vervolgens een nieuw systeem op te bouwen. Alle overige verdiepingen worden bijgewerkt en voorzien van twee volledige lagen.

Tevens worden ook overige onderdelen aan de buitenzijde van het complex aangepakt. Te beginnen met het in kaart brengen van alle betonschades mede door NVT Engineering, waarna alles door onze specialisten wordt hersteld en geconserveerd.