Bij veel balkons en galerijen is er onduidelijkheid over de constructieve veiligheid.

NVT Onderhoudsgroep en NVT Engineering zijn er samen met Van der Heide en de Antea Group op uit getrokken om deze constructieve veiligheid te onderzoeken bij een aantal complexen voor grote corporaties in west-Nederland.

Het onderzoek naar de constructieve veiligheid wordt geheel verricht op basis van de CUR 248.

De werkzaamheden betreffen het scannen van de hoofdwapening, het bepalen van de betondekking, het bepalen van de carbonatatie- en chlorideschade en onderzoek naar visuele schade. De wapening wordt volledig doorgemeten om te bepalen of en zo ja, hoeveel corrosie er is opgetreden aan de wapening.

Tot slot wordt de constructieve sterkte van elk balkon doorgerekend en voorzien van een conclusie met aanbevelingen.

Door deze unieke samenwerking kon er snel geschakeld worden en was het mogelijk om in relatief korte te tijd het onderzoek uit te voeren. Voor de opdrachtgever van groot belang in verband met het waarborgen of vergroten van de veiligheid voor de bewoners.

Resultaat is een deskundig onderbouwd rapport met aanbevelingen voor het creëren van een veilige woonomgeving.
Ook geïnteresseerd in de constructieve veiligheid van uw complex, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.