Chloriden, geringe wapeningsdekking en andere oorzaken brengen schade toe aan beton. NBK repareert efficiënt met veel kennis van zaken. Altijd hoogwaardige kwaliteit.

Wanneer betonreparaties uitvoeren?

In combinatie met de wapening beschikt beton over een grote druk- en treksterkte. Ook de buigweerstand is groot. Maar de ene betonsoort is beter dan de andere. En het is altijd onderhevig aan de inwerking van het weer en de luchtvervuiling. Afhankelijk van de betonkwaliteit en de constructie ontstaat betonschade. Vaak blijkt pas na jaren dat er steken zijn gevallen bij het storten van beton. In de bekisting zijn bijvoorbeeld onvoldoende afstandhouders toegepast, waardoor de wapening te veel aan de oppervlakte is komen te liggen. Of er zijn chloriden gebruikt waardoor de wapening corrodeert.

Betonschade vraagt een fundamentele aanpak. Het gesignaleerde schadeprobleem moet voor eens en altijd de wereld uit . Daarom begint NBK met het vaststellen van de oorzaak. De carbonatatie wordt gemeten. Ook kunnen stofmonsters worden genomen. Deze worden in het laboratorium beoordeeld om het chloridegehalte te bepalen. Vervolgens worden op basis van deze bevindingen advies en offerte uitgebracht, desgewenst persoonlijk toegelicht door een technisch medewerker van NBK.

NBK heeft tientallen jaren ervaring met het repareren van beton. Een waardevol voordeel voor opdrachtgevers, want de opgebouwde kennis laat zich vertalen in duurzame oplossingen. Over een langere periode gezien is dat de voordeligste aanpak.

Oppervlakkige reparatie is bij betonschade ontoereikend. Worden geen verdere maatregelen genomen, dan ontstaan na een aantal jaren dezelfde problemen opnieuw. NBK repareert daarom niet alleen, maar beschermt bovendien. In specifieke gevallen is kathodische bescherming een optie. Bij aanvang van de werkzaamheden worden de bewoners op de hoogte gebracht van de uit te voeren werkzaamheden, en de te verwachten overlast die vanzelfsprekend tot een minimum wordt beperkt.

NBK heeft alle disciplines in huis die bij betonreparatie aan de orde komen. Want naast de reparatie zijn medewerkers van NBK erin getraind om ook alle andere gebreken te herkennen en te adviseren. Disciplines van NBK zijn onder meer: Waterdichting, dilataties, kunststofvloeren, opplussystemen, hekrenovatie, gevelrenovatie maar ook constructieve versterking en zelfs vervanging van complete galerijplaten.

NBK is KOMO gecertificeerd. Een extra garantie voor een professionele aanpak. Door ervaring komt NBK vaak met oplossingen die op termijn voordeliger zijn dan oppervlakkige maatregelen.

IMG 3385-W1000