De NVT Onderhoudsgroep is momenteel voor 4 verschillende opdrachtgevers onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren aan de Vlondertuin 20 t/m 28 te Houten. Door goede communicatie met de verschillende opdrachtgevers plannen we de werkzaamheden zo strak mogelijk en gaan tevens flexibel om met de vakanties van de opdrachtgevers.

De werkzaamheden houden in het schilderen van al de houten gevelonderdelen en het vervangen van de door houtrot aangetaste delen. Tijdens de uitvoering worden de temperatuur en de relatieve vochtigheid zeer nauwkeurig in de gaten gehouden conform de standaard procedure binnen de NVT Onderhoudsgroep, zodat we de kwaliteit goed kunnen borgen.

Meerdere gevels moesten op verschillende manieren worden bereikt zowel met hoogwerkers, smalsteigers als breedsteigers, want veiligheid staat voorop bij de NVT Onderhoudsgroep.