In opdracht van Mitros, zijn de problemen in kaart gebracht aan het wooncomplex De Componist te Utrecht en zijn hiervoor oplossingen bedacht om de opgetreden overlast volledig weg te nemen.

Sinds de oplevering in 2008 hebben de huurders last van wateroverlast, doordat hemelwater aan de verkeerde zijde van de galerij blijft staan met alle gevolgen van dien. Door onze adviseurs van NBK zijn oplossingen aangedragen in de vorm van een BIS opplussysteem waardoor alles ondergeschikt wordt gemaakt aan dit naadloze ophogingssysteem met BFS afwerksysteem in een fraaie vakverdeling.

Ook de overige gevelonderdelen zijn in het plan betrokken wat onder andere heeft geresulteerd in een behandeling van de aluminium kozijnen met een product op basis van Nanotechnologie om de vervuiling langer buiten de deur te houden.