NVT Onderhoudsgroep garandeert het gewenste energielabel. Energetisch renoveren kan belangrijke resultaten opleveren voor het woongenot van de bewoner of gebruiker. Daarnaast kunnen energetische maatregelen leiden tot een schonere wereld en verminderde CO2 uitstoot: en dat allemaal met rendabele investeringen. Maar liefst 75% van alle woningen in Nederland zijn niet goed of niet goed genoeg geïsoleerd.

Klik op onderstaande knop om de brochure te downloaden!

Download “Brochure: Energetisch Renoveren”

Dat terwijl professionele isolatie voor een lagere energierekening kan zorgen en positieve effecten kan hebben op het milieu. NVT Onderhoudsgroep kan voor zowel particulieren als bedrijven helpen hier snel, goede veranderingen in aan te brengen. Wij ondersteunen u graag bij het:

  1. Isoleren van uw spouw, dak of vloer
  2. Vervangen van uw beglazing
  3. Renoveren en optimaliseren van uw installatietechnieken

Energetische scan

3 fases

Samen met onze ketenpartners ontwerpen en leveren we onze oplossingen op maat aan u op. We werken samen aan een duurzaam en comfortabel eindresultaat. NVT Onderhoudsgroep voert een energetische renovatie altijd uit, volgens een helder en duidelijk stappenplan bestaande uit drie fases:

1. Uitvoeren van de energetische scan
2. Maken van een Plan van Aanpak
3. Uitvoering en oplevering

In fase 1 stelt NVT Onderhoudsgroep samen met u duidelijke doelstellingen. Met behulp van een bouwkundig en installatietechnisch onderzoek wordt een aantal scenario’s duidelijk, gebaseerd op bewezen transmissie berekeningen. In deze fase staat samenwerking centraal en wordt ook gekeken naar de financiële impact van de energetische renovatie. Fase 2 omvat het maken van een daadwerkelijk plan van aanpak. Hierin staan alle maatregelen rondom de renovatie. Risico’s voor de renovatie worden geminimaliseerd, zodat in fase 3 de uiteindelijke uitvoering en oplevering kan plaatsvinden. Continue monitoring op het eindresultaat zorgt voor een duurzame oplossing.

Energielabel

& gedrag

Bij energetisch renoveren, wordt sinds 2015 de Energie Index gebruikt. Door volgens deze nauwkeurige methode te werken, is het bij NVT Onderhoudsgroep mogelijk om de gewenste index voor u realiseren en zelfs te garanderen (van G tot A++). Ook het verbeteren van deze index behoort – soms eenvoudig – tot de mogelijkheden. In veel huizen is bijvoorbeeld al dubbel glas geplaatst en is dakisolatie toegepast. Het kan echter verstandig zijn om deze bestaande maatregelen eens kritisch onder de loep te nemen.
Gevelisolatie en vloerisolatie ontbreken namelijk vaak nog en er is naast dubbel glas ook HR++ of triple glas mogelijk. Centrale verwarming, mechanische ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers zijn nog meer toepassingen om het door u gewenste energielabel te bereiken. Het toepassen van alle beschikbare mogelijkheden rondom isolatie en energiezuinig maken van uw woning levert veel voordelen op. Om het vanaf 1 januari 2023 verplichte C label voor kantoorgebouwen te behalen, zijn dit soort maatregelen soms nodig. NVT Onderhoudsgroep kan u hierbij ondersteunen.

Naast de te nemen maatregelen weet NVT Onderhoudsgroep als geen ander dat ook het gedrag van de bewoners of gebruikers een flinke invloed heeft op de constructie. Door naast de maatregelen te werken met slimme meters en applicaties (apps) worden de gebruikers van de woningen zich meer bewust welke invloed gedrag heeft op de kwaliteit en veiligheid van het gebouw of complex.

NVT Onderhoudsgroep: uw partner als het gaat om advies, maatwerk maatregelen en energetische renovatie.

Download “Brochure: Energetisch Renoveren”

Een greep uit onze

Portfolio