Bedankt voor het downloaden,u bent er bijna!

Vul de onderstaande gegevens in en u ontvangt een download link via de mail!


Energetische scan

3 fases

Samen met onze ketenpartners ontwerpen en leveren we onze oplossingen op maat aan u op. We werken samen aan een duurzaam en comfortabel eindresultaat. NVT Onderhoudsgroep voert een energetische renovatie altijd uit, volgens een helder en duidelijk stappenplan bestaande uit drie fases:

1. Uitvoeren van de energetische scan
2. Maken van een Plan van Aanpak
3. Uitvoering en oplevering

In fase 1 stelt NVT Onderhoudsgroep samen met u duidelijke doelstellingen. Met behulp van een bouwkundig en installatietechnisch onderzoek wordt een aantal scenario’s duidelijk, gebaseerd op bewezen transmissie berekeningen. In deze fase staat samenwerking centraal en wordt ook gekeken naar de financiële impact van de energetische renovatie. Fase 2 omvat het maken van een daadwerkelijk plan van aanpak. Hierin staan alle maatregelen rondom de renovatie. Risico’s voor de renovatie worden geminimaliseerd, zodat in fase 3 de uiteindelijke uitvoering en oplevering kan plaatsvinden. Continue monitoring op het eindresultaat zorgt voor een duurzame oplossing.

Energielabel

& gedrag

Bij energetisch renoveren, wordt sinds 2015 de Energie Index gebruikt. Door volgens deze nauwkeurige methode te werken, is het bij NVT Onderhoudsgroep mogelijk om de gewenste index voor u realiseren en zelfs te garanderen (van A++ tot G). Ook het verbeteren van deze index behoort – soms eenvoudig – tot de mogelijkheden. In veel huizen is bijvoorbeeld al dubbel glas geplaatst en is dakisolatie toegepast. Het kan echter verstandig zijn om deze bestaande maatregelen eens kritisch onder de loep te nemen.
Gevelisolatie en vloerisolatie ontbreken namelijk vaak nog en er is naast dubbel glas ook HR++ of triple glas mogelijk. Centrale verwarming, mechanische ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers zijn nog meer toepassingen om het door u gewenste energielabel te bereiken. Het toepassen van alle beschikbare mogelijkheden rondom isolatie en energiezuinig maken van uw woning levert veel voordelen op. Om het vanaf 1 januari 2023 verplichte C label voor kantoorgebouwen te behalen, zijn dit soort maatregelen soms nodig. NVT Onderhoudsgroep kan u hierbij ondersteunen.

Naast de te nemen maatregelen weet NVT Onderhoudsgroep als geen ander dat ook het gedrag van de bewoners of gebruikers een flinke invloed heeft op de constructie. Door naast de maatregelen te werken met slimme meters en applicaties (apps) worden de gebruikers van de woningen zich meer bewust welke invloed gedrag heeft op de kwaliteit en veiligheid van het gebouw of complex.

NVT Onderhoudsgroep: uw partner als het gaat om advies, maatwerk maatregelen en energetische renovatie.

Een greep uit onze

Portfolio