Corrosie Management Systeem

Corrosie (roest) opsporen en voorkomen heeft een positief effect op de kwaliteit en veiligheid van een object. Bijkomend groot voordeel is dat de onderhoudskosten verlaagd kunnen worden. Wapening (betonstaal) in beton kan ook corroderen. Dit is schadelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het beton. De constructieve veiligheid van het pand kan aangetast worden. Het is daarom belangrijk om corrosie in een zeer vroeg stadium aan te pakken, te ontdekken of zelfs te voorkomen. NVT Onderhoudsgroep maakt hierbij onder andere gebruik van de CUR-publicatie 248 : dé richtlijn omtrent constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats. NVT Onderhoudsgroep zorgt voor een veilige woonsituatie voor de bewoner en bezoeker van een pand. Daar staan wij voor en doen wij met behulp van een gedegen Corrosie Management Systeem.

Veilig

en betrouwbaar

Corrosie zorgt voor onveiligheid voor de bewoners en onnodig hoge kosten voor de vastgoedbeheerder. Uiteindelijk kan corrosie zelfs leiden tot complete afschrijving van vastgoed. Dit is voor de bewoners onwenselijk en voor de beheerder een financiële strop. Verschillende omstandigheden zoals het weer (bijvoorbeeld vorst en regen), het gebruik van chemicaliën, de aanwezigheid van vocht maar ook het gedrag van bewoners, kunnen oorzaken zijn van corroderende wapening in beton. De originele kwaliteit van beton zelf, is hierbij tevens van belang.

NVT Onderhoudsgroep helpt met de monitoring van corrosie in de wapening van uw betonnen (galerij)vloer of object. Voorkomen is hierbij beter dan genezen: wij begeleiden u van reactief handelen naar proactief handelen. We doen onderzoek aan de hand van de geldende richtlijnen. Zichtbare en onzichtbare aantasting wordt hierbij vastgesteld zodat we passende maatregelen kunnen nemen om de constructieve veiligheid van uw object te verbeteren.

Jaarlijkse monitoring

NVT Onderhoudsgroep

Onze gecertificeerde en geschoolde medewerkers helpen u graag met:

  1. Het ontdekken van corrosie
  2. Het vaststellen van oorzaken en gebreken
  3. Corrosie inspectie en monitoring
  4. Risicobeoordeling en beheer
  5. Het verlengen van de levensduur
  6. De implementatie van een onderhoudsplan (MJOP)
  7. Het verlagen van onderhoudskosten
  8. Evaluaties en rapportages

Een corrosie management systeem is overigens geen onderdeel van de procesveiligheid methode HAZOP (HAZard and OPerability studie). Dat betreft een studie die gebruikt wordt, voor het identificeren van gevaarlijke situaties en beheersen van (proces)risico’s rondom industriële installaties.

Wanneer de norm (nulmeting) voor uw pand, galerijflat of ander object vastligt, is het tijd voor de volgende stap: duurzaam onderhoud. Door uw vastgoed jaarlijks te monitoren – met een corrosie management systeem of advies op maat – verkrijgt u inzicht in de status van het pand. NVT Onderhoudsgroep adviseert u hier graag over en helpt u het vertrouwen in uw vastgoed te behouden.

Een greep uit onze

Portfolio