Quickscan

maatwerk advies

NVT Onderhoudsgroep voert Quickscans uit, om een eerste indruk te verkrijgen van de staat waarin uw pand of een geheel complex verkeert. Een goede beschouwing van de bestaande situatie is van groot belang om uiteindelijk een passende duurzame oplossing te kunnen bieden. Onze specialisten werken volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn, de BRL 9500-02. Dit is onderdeel twee van de zes onderdelen van de BRL. Hierin speelt de EnergiePrestatieAdvisering (EPA) een grote rol. Wij schrijven een EPA-maatwerkrapport van uw bestaande woningen of panden. We kijken naar de mogelijkheden omtrent energiebesparing en het verkrijgen van een certificering of zuinig energielabel.

In de QuickScan van uw vastgoed wordt de huidige staat van het gebouw beschreven. Dit nemen onze EPA-adviseurs als uitgangspunt voor de mogelijke energiebesparende maatregelen die we gaan nemen. Op basis van deze huidige situatie wordt ingeschat of servicekostenneutraal renoveren mogelijk is en of Nul op de Meter valt te behalen. Dit betekent dat een woning (huis) net zo veel energie opwekt – met benodigde slimme installaties of specifieke gevelaanpak – als dat het nodig heeft voor het huishouden.

Voorbeeld Quickscan

uitvoering

Onze adviseurs werken voor uw complex een advies op maat uit. Daarvoor hebben onze specialisten een aantal gegevens nodig:

  1. De leeftijd van het gebouw
  2. De leeftijd van de installaties
  3. Nota’s (rekeningen) van gebouw gebonden installaties
  4. Tekeningen van het pand
  5. Hydraulische schema’s
  6. Energieverbruik
  7. Onderhoud –en servicecontracten
  8. MJOP (meerjarenonderhoudsplan)
  9. Jaarrekeningen van de laatste twee jaren

Op basis van deze gegevens en de bevindingen die onze adviseurs op locatie doen, wordt een rapportage opgeleverd over de staat van uw vastgoed. Met de aanknopingspunten die we uit de Quickscan halen, voeren we verder onderzoek uit. We maken gezamenlijk een plan om uw ambities waar te maken en doelstellingen te behalen.

In verband met subsidiemogelijkheden is de Energie-Index (EI) en het Energielabel van de betrokken woningen in de huidige en gerenoveerde situatie van belang. NVT Onderhoudsgroep heeft hiervoor de juiste, geschoolde en gecertificeerde medewerkers in huis. We maken tijdens het traject gebruik van de meest geavanceerde software. Door de kennis van verschillende disciplines te koppelen met ervaren projectmanagers kunnen we voor u een oplossing op maat realiseren.

Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) in Eindhoven, voerde NVT Onderhoudsgroep een Quickscan uit. We keken naar de mogelijkheden om energiebesparing te realiseren. We adviseerden over de inpassing hiervan in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hoe deze Quickscan van NVT Onderhoudsgroep eruit ziet kunt u hier bekijken.

De Quickscan van NVT Onderhoudsgroep: een wederzijdse kennismaking als basis voor duurzaamheid.

Een greep uit onze

Portfolio